Referencje

InterraScan
InterraScan

Historia plantatora

Oto prawdziwy przykład tego, jak INTERRA®Scan może pomóc Twojemu gospodarstwu.

Pieter van Damme, Holandia

Pieter van Damme jest rolnikiem na wyspie Dordrecht w zachodniej Holandii. Na 10 działkach uprawia cebulę, ziemniaki jadalne, buraki cukrowe i pszenicę.

Gospodarstwo znajduje się na polderze - nisko położonym terenie odzyskanym z morza w 1920 roku - i przepływa przez nie wiele strumieni. Powoduje to znaczne zróżnicowanie składu gleby, z różnymi poziomami gliny tworzącymi ciężką glebę na niektórych obszarach i stosunkowo lekką glebą na innych.

Zróżnicowanie to ma duże konsekwencje, jeśli chodzi o równomierne plony i promowanie wschodów, ponieważ cięższe gleby wymagają większych nakładów, takich jak herbicydy, w porównaniu z lżejszymi.

“Rośliny, które chcesz zachować, i cięższe gleby wymagają znacznie więcej herbicydów niż lżejsze. W niektórych miejscach [gdzie udział gliny wynosi 60%] potrzebna jest podwójna dawka”.

Zmienny oprysk herbicydami doglebowymi

Pieter używa INTERRA®Scan, aby sprostać temu wyzwaniu. Po zainwestowaniu w opryskiwacz z technologią PWM, Pieter potrzebuje dokładnych danych o glebie, aby dokładnie określić, ile herbicydu należy zastosować i gdzie.

Opryskiwacz poprawia dokładność aplikacji herbicydów poprzez elektroniczną zmianę natężenia przepływu przez różne dysze, dzięki czemu dozowana jest odpowiednia ilość. Skanowanie gleby przez INTERRA®Scan dostarcza danych umożliwiających precyzyjne skierowanie oprysku we właściwe miejsce.

Mapowanie typu gleby

Korzystając z platformy INTERRA®Scan, Pieter może tworzyć mapy w oparciu o rodzaj nawozu lub właściwości gleby, w tym mikroelementy, azot, fosfor i potas. Dla cebuli nasiennej stworzył mapę opartą na typie gleby. Wybiera szablon odpowiedni dla mapy, wprowadza dawkę herbicydu, która powinna zostać użyta i wysyła ją do opryskiwacza PWM. Rezultatem jest bardziej wydajne stosowanie herbicydów w całym gospodarstwie i wyrównanie właściwości gleby w celu bardziej równomiernego wzrostu upraw.

Planowanie z myślą o przyszłości

“Oczywiście trzeba planować wszystko z wyprzedzeniem", mówi Pieter. "Musisz znać swój plan na kolejny rok". Planowanie z wyprzedzeniem może się jednak opłacić. Pieter dostrzega potencjalne korzyści finansowe wynikające z ponownego przeskanowania gospodarstwa za kilka lat i podjęcia działań na podstawie uzyskanych informacji. "Jeśli to wykorzystasz, myślę, że inwestycja szybko się zwróci.”

Zobacz, jak INTERRA®Scan może pracować dla Ciebie

Aby uzyskać więcej informacji lub omówić, w jaki sposób INTERRA®Scan może działać dla Ciebie, skontaktuj się z nami.
+48
Akceptuję Ogólne Warunki Interra(r)Scan i zasady przetwarzania danych osobowych  *

INTERRA®Scan: Aby rolnicy mogli zrozumieć i poprawić stan gleby

INTERRA®Scan jest przełomową usługą analizy gleby, która pozwala rolnikom podejmować świadome decyzje dotyczące zarządzania glebą.

Gotowość maszyn do zmiennego dawkowania: nowy trend w Holandii i Belgii

Zmienne dawkowanie i siew stanowią istotny krok naprzód w dziedzinie rolnictwa precyzyjnego, a coraz większa liczba rolników w Holandii i Belgii korzysta z tej właśnie technologii.

Korzyści i potencjał INTERRA®Scan: perspektywa rolnika

Chociaż koncepcja zaawansowanego skanowania gleby może wydawać się futurystyczna, korzyści i potencjał INTERRA®Scan są bardzo namacalne i natychmiastowe.