Gotowość maszyn do stosowania zmiennych stawek: Pojawiający się trend w Holandii i Belgii

OGÓLNE
InterraScan

Aplikacja zmiennych dawek i siew stanowią znaczący krok naprzód w rolnictwie precyzyjnym, a coraz większa liczba rolników w Holandii i Belgii korzysta z tej technologii. Obecnie 20% holenderskich i 40% belgijskich rolników korzysta z maszyn zdolnych do zmiennego nawożenia. Oczekuje się, że liczby te wzrosną do 50% w ciągu najbliższych pięciu lat.

Koncepcja Interra®Scan wpisuje się w ten wyłaniający się trend. Dostarcza kluczowych informacji na temat stanu gleby i zapotrzebowania na składniki odżywcze, umożliwiając rolnikom maksymalne wykorzystanie możliwości maszyn w zakresie zmiennego nawożenia. Łatwość obsługi i praktyczne wyniki sprawiają, że usługa jest idealnym towarzyszem dla tego przyszłościowego podejścia do rolnictwa. Wyposażając się w Interra®Scan, rolnicy pozycjonują się w czołówce technologii rolniczej, gotowi czerpać korzyści z wydajnych i zrównoważonych praktyk rolniczych.