InterraScan
Features

Jak działa Interra®Scan?

Cechy i funkcje dla wsparcia zrównoważonego zarządzania uprawami

Przejście do bardziej zrównoważonej gospodarki rolnej rozpoczyna się od kompletnego i dokładnego obrazu ogólnego stanu zdrowia gleby. Interra®Scan od Syngenta wykorzystuje innowacyjną technologię wykrywania promieniowania gamma w celu skanowania i mapowania właściwości odżywczych, tekstury, materii organicznej i węgla Twojej gleby z bezprecedensową dokładnością. Dzięki temu możesz dostosować swoje praktyki rolnicze do zoptymalizowania zdrowia gleby w dłuższej perspektywie.

Dostarcza praktyczne dane i informacje na mapach aplikacyjnych

27

Dostarcza dane na maksymalnie 27 warstwach właściwości gleby

4

Mierzy cztery naturalnie emitowane izotopy

800+

Przetwarza powyżej 800 punktów danych na hektar

InterraScan
InterraScan

Zobacz, jak możemy Ci pomóc

Skontaktuj się z nami już dziś

Przezwyciężanie obecnych wyzwań dla rolnictwa

Zdajemy sobie sprawę z presji, z jaką obecnie mierzą się rolnicy – od wzrostu kosztów nakładów i nowych regulacji, aż po zmiany klimatyczne. Dlatego też jesteśmy zdeterminowani wspierać Cię na drodze dostosowywania się do zmieniającej się sytuacji rolnictwa, pomagając Ci:

Najbardziej precyzyjne mapy gleby

Dzięki ponad 800 punktom odniesienia danych na hektar Interra®Scan zapewnia Ci mapy aplikacyjne o wyższym stopniu uszczegółowienia i w wyższej rozdzielczości niż jakikolwiek inny system na świecie.

Znacznie szersze okno działania

Nieinwazyjny charakter procesu skanowania oznacza, że wilgotność gleby, zagęszczenie, pokrywa roślinna lub stan upraw nie mają na niego wpływu. Tak więc skany gleby można przeprowadzać w dłuższym okresie.

Bezprecedensowa dokładność

Będziesz mieć możliwość monitorowania kluczowych składników odżywczych roślin, pH, tekstury gleby, materii organicznej, zdolności wymiany węgla i kationów, a także wysokości i wody dostępnej dla roślin.

Potencjalny wzrost plonów

Dokładna znajomość tego, jakie nakłady, gdzie i w jakiej ilości należy zastosować, nie tylko zmniejsza koszty zmienne, ale też pozwala utrzymać optymalny stan gleby. Oznacza to wzrost produktywności.

Zobacz, jak INTERRA®Scan może pracować dla Ciebie

Aby uzyskać więcej informacji lub omówić, w jaki sposób INTERRA®Scan może działać dla Ciebie, skontaktuj się z nami.
+48
Akceptuję Ogólne Warunki Interra(r)Scan i zasady przetwarzania danych osobowych  *

Na czym to polega

Interra®Scan od Syngenta działa przez zbieranie, przetwarzanie i analizowanie danych z terenu w celu uzyskania najbardziej dokładnego i szczegółowego obrazu stanu Twojej gleby rolniczej. Oto, jak wygląda ten proces.

Skanowanie pola

Pierwszym krokiem jest nieinwazyjne skanowanie gleby z wykorzystaniem skanera SoilOptix® do pomiaru naturalnie emitowanych izotopów cezu, uranu, potasu i toru. Czujnik zamontowany na pojeździe służącym do gromadzenia danych na wysokości 60 cm nad podłożem wykrywa promieniowanie gamma emitowane naturalnie w procesie rozpadu gleby.

Pobranie próbek gleby

Następnie referencyjne próbki gleby pobiera się na zeskanowanym polu, aby wykorzystać je jako punkty walidacji. Pobiera się je z głębokości do 30 cm. Próbki te są przesyłane do naszego laboratorium glebowego do analizy.

Analizowanie danych

Dane dotyczące skanowania i gleby są zestawiane i przetwarzane przy użyciu własnego oprogramowania i algorytmów w celu wytworzenia do 27 warstw właściwości gleby o wysokiej rozdzielczości, które można przeglądać na platformie cyfrowej Interra®Scan.

Tworzenie map aplikacyjnych…

Praktyczne informacje dostarczane są za pośrednictwem wysokiej rozdzielczości map aplikacyjnych Interra®Scan. Mapy te są niezrównane, jeśli chodzi o precyzyjne zalecenia dotyczące zmiennego dawkowania.

…i przesyłanie do terminala w ciągniku

Wreszcie mapy są po prostu przesyłane w formie plików do odczytu dla zmiennego dawkowania, tj. Variable Rate Application (VRA), do kompatybilnych terminali ciągników i urządzeń w celu wsparcia ukierunkowanego zastosowania zasobów i zmiennego dawkowania nasion.

Poziomy usługi

Poniżej przedstawiono orientacyjne poziomy usługi w zależności od Twoich wymagań.